Woda ze studni głębinowych

Studnie głębinowe dla zdrowia Aby być zdrowym trzeba zadbać o wysokiej jakości wodę. Studnie głębinowe dają możliwość pobierania wody z głębokich warstw wodonośnych, a ponieważ woda oczyszcza się w środowisku poprzez przesączanie się przez kolejne warstwy iłów, gliny, piasków to woda pobierana ze studni głębinowej musi być czystsza od wody zaskórnej. Z tego względu producenci wody mineralnej czerpią wodę za pomocą studni głębinowych. Na przykład producent wody mineralnej z Mazowsza pobiera wodę ze studni o głębokości 270 metrów, tzn. że woda musi przefiltrować się przez dwieście siedemdziesiąt metrów naturalnej warstwy filtracyjnej, zbudowanej z warstw piasków, iłów i żwirów. Głębokość ta zapewnia odpowiednie odizolowanie wody studziennej od wpływów środowiska i działalności ludzkiej. Nasza oferta obejmuje wywiercenie studni głębinowych. Ujęcia wody powinny przynosić zdrową, czystą wodę. Dla sprawdzenia jej składu bakteriologicznego można pobrać próbkę wody do analizy. Wyniki analizy wody w labolatorium znane są po 3-4 dniach.