studnie głębinowe 
			Bielsko-Biała, studnie wiercone
tel: +48 609 666 609
e-mail: biuroaquawiert@gmail.com

Warunki

Warunki budowy studni głębinowej do 30 m:

Minimalna odległość studni od granicy działki wynosi 5 metrów, z tym, że dopuszcza się umiejscowienie studni na granicy dwóch działek, jeśli ujęcie zaopatruję w wodę właścicieli obu posesji. Odległość studni od budynków i szamba musi wynosić, co najmniej 15 metrów. Jeżeli inwestor zamontuje na swojej posesji przydomową oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym odległość studni od przewodu drenarskiego musi wynieść minimum 30 metrów.

Obudowa studni dostarczającej wody pitnej musi być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających negatywnie na jakość wody. Wszelkie złącza muszą być szczelne. Część nadziemna studni kopanej, która nie jest wyposażona w pompę powinna mieć wysokość co najmniej 90 cm od poziomu terenu. W przypadku studni kopanej z pompą część nadziemna powinna mieć wysokość co najmniej 20 cm od poziomu gruntu. Część nadziemna studni powinna być odpowiednio zabezpieczona trwałym i szczelnym przykryciem.

Teren otaczający studnię o pasie szerokości minimum 1 metra (licząc od zewnętrznej części obudowy studni) powinien być odpowiednio utwardzony. Teren wokół studni należy tak przygotować, aby powstał spadek (2%) w kierunku zewnętrznym.

Źródlło: www.forumprawne.org

Tagi: studnie bielsko::studnia kraków