studnie głębinowe 
			Bielsko-Biała, studnie wiercone
tel: +48 609 666 609
e-mail: biuroaquawiert@gmail.com

Budowa studni wierconej

Budowa studni

W otwór w gruncie wykonany wiertnicą, opuszcza się rurę osłonową i na odpowiednią głębokość perforowaną rurę filtracyjną, tak aby znalazła się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione. aby poprawić warunki dopływu wody, wokół rury filtracyjnej wykonuje się zwykle obsypkę (warstwę z gruboziarnistego żwiru). Czynnością końcową jest opuszczenie w głąb studni pompy głębinowej. Górna część studni wykończona jest obudową z kręgów betonowych lub gotową - z tworzywa sztucznego. W obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, głowica (element łączący rurociąg tłoczny pompy głębinowej z przyłączem wodociągowym), zawory służące do zamknięcia przepływu wody w rurociągu doprowadzającym wodę ze studni oraz zasilanie pompy. Powierzchnia ziemi wokół obudowy powinna być w promieniu 1 m wyłożona brukiem ze spadkiem na zewnątrz studni.

Tagi: studnie bielsko::studnia kraków